Lid worden

KENNISMAKING:
Kom geheel vrijblijvend oriënteren in ons atelier tijdens één van de werksessies en stel eventuele vragen aan de begeleiding.

Vragen kunt u uiteraard ook vooraf via e-mail stellen via het contactformulier.

INSCHRIJVING:
In het atelier wordt u desgewenst door de begeleiding ingeschreven.

KOSTEN:

Contributie bedraagt € 180,- per kalenderjaar (ongeacht het aantal dagdelen dat u bezoekt). Wat betaling betreft heeft u de keuze uit: maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks.

Het lidmaatschap geldt voor een periode van 12 maanden en wordt op 1 januari stilzwijgend verlengd.

Proeflidmaatschap bedraagt € 45,- voor 3 maanden.

Het proeflidmaatschap wordt omgezet in definitief lidmaatschap na afloop van de eerste drie maanden.

Beëindiging:

Na een jaar lidmaatschap kan er per maand opgezegd worden.

Dit houdt in dat als men bijvoorbeeld in maart opzegt (maakt niet uit begin, midden of eind maart) de opzegtermijn van 1 maand gaat lopen per 1 april en dat dus per 1 mei het lidmaatschap wordt beëindigd.

Beëindiging van het proef lidmaatschap moet binnen 3 maanden worden doorgegeven.

Beëindiging  van het lidmaatschap dient men schriftelijk aan de penningmeester door te geven.